• A+

  • A

  • A-

Kontaktuppgifter

Hör gärna av dig om du har funderingar eller synpunkter!

 

RES Renewable Norden AB
Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg
T: 031-339 59 60 
E: info.nordics@res-group.com

 

Kontaktuppgifter till Rasmus Adelswärd, projektledare.

T: +46 735 24 99 22
E: rasmus.adelsward@res-group.com