• A+

  • A

  • A-

RES Powerbank

RES Powerbank är RES egna modell för sponsring och bygdemedel skapat för att förverkliga lokala initiativ och visioner.
  • Sök i ett tidigt skede - redan innan vindkraftparken finns på plats.

  • Kan sökas av företag, föreningar och organisationer.

  • Lokalt inflytande - enkelt att ansöka och redovisa.

RES vill bidra till lokal utveckling och social hållbarhet genom ett unikt koncept som skapar möjlighet för företag, föreningar och organisationer att ansöka om pengar redan från projekteringsstadiet och under hela projektets livstid. Syftet är att ge så många positiva kringeffekter som möjligt för de omgivande samhällena när en vindkraftpark byggs.

 

Vind blir kraft

RES Powerbank innebär pengar som kan användas till utveckling, uppfylla drömmar och skapa en bättre och mer hållbar tillvaro för dem som bor nära våra projekt. Det är viktigt att dessa fördelas genom lokalt inflytande och har en positiv inverkan på samhället.

Läs mer och ansök på: respowerbank.se